Bli Kunde

Bli kunde hos Presis Regnskap

Tilnærmet alle næringsdrivende har plikt til å dokumentere inntekter og kostnader. Dokumentasjonen benyttes til beregning av skatter og avgifter. De fleste er regnskapspliktige og skal også utarbeide års rapportering. Ingen næringsdrivende eller selskaper i Norge er imidlertid pliktige til å benytte ekstern regnskapsfører. Imidlertid kan det by på store utfordringer å føre regnskapet selv, dersom man ikke innehar tilstrekkelig faglig kompetanse. Om du trenger en regnskapsfører avhenger av om du internt i bedriften innehar kompetansen og kapasiteten til å utføre jobben selv.

Valg av autorisert regnskapsfører kan være utfordrende – din regnskapsfører er en person du gjerne skal ha et langt, nært og tillitsfullt forhold til. Din regnskapsfører vil etterhvert kjenne deg og din virksomhet godt og skal være en faglig ressursperson for deg.

Presis Regnskap Bodø AS er et autorisert regnskapsførerselskap og er medlem av Norges Autoriserte Regnskapsførers Forening. Regnskapskontoret scorer høyt på alle de viktige faktorene når man skal velge et regnskapsbyrå.

For å bli kunde hos en ekstern autorisert regnskapsfører er det enkelte praktiske og formelle hensyn å ta før regnskapsoppdraget kan starte. Man avklarer budsjett, kalkyler, rutiner, ansvarsforhold, plikter og fullmakter.

Registrering av regnskapskunde i regnskapsførers kvalitetssystem gjøres før regnskapsoppdraget kan starte. Dette sikrer at de ulike regnskapsoppgavene utføres til rett tid.

Registrering av regnskapsfører i Brønnøysundregistrene for automatisk tilgang til bl.a. AltInn som er en viktig webportal for å foreta innberetninger til det offentlige.

Internrutiner sikrer deg som kunde at våre driftsrutiner gjennomgår strenge kvalitetskontroller og at vi følger kvalitetsrutiner utarbeidet av vår bransjeorganisasjon. Vi holdes løpende orientert om faglige nyheter fra bransjeorganisasjonen og vi informeres om utviklingen i regnskapsbransjen.

© 2018 Presis Regnskap - Levert av ndw.no

Back to top