Om Oss

Presis Regnskap Bodø AS er et autorisert regnskapsførerselskap med forretningsadresse i Bodø. Selskapet ble stiftet i januar 2012 og eies p.t. av Irene Fjordbakk (50%), Svein Ove Aspmo (40%) og Hans Wollert Meyer (10%). Presis Regnskap Bodø AS leverer regnskaps- og rådgivningstjenester til bedrifts- og privatmarkedet i hele landet. Selskapet har p.t. 6 ansatte (ca. 4,5 årsverk) med 15-30 års erfaring fra revisjon, regnskapsførervirksomhet, økonomisjef-/controllerstillinger, grûndervirksomhet, bank og kontorarbeid.

Svein Ove Aspmo er nyvalgt daglig leder fra desember 2015. Han er utdannet revisor (3 årig bachelor utdanning) fra Universitetet i Nordland og er autorisert regnskapsfører fra 2000. Aspmo har over 25 års erfaring fra forskjellige bransjer; revisjon, regnskapsførervirksomhet med ledererfaring (teamleder/faglig leder) samt bedriftsrådgivning, controller-/økonomisjefstillinger og seniorrådgiver i bedriftsmarkedsavdeling bank.

Hans Wollert Meyer  er utdannet offiser og økonomikandidat fra Universitetet i Nordland og er autorisert regnskapsfører. Meyer har over 30 års erfaring med ledelse, grûndervirksomhet, bedriftsrådgivning, regnskap og økonomitjenester siden 1979.

Irene Fjordbakk er styrets leder i selskapet og hun har over 30 års erfaring innenfor regnskapsførervirksomhet og som ansatt i forskjellige stillinger med ansvar for regnskap, lønn, årsoppgjør, kontorarbeid og øvrige økonomitjenester.

I tillegg har selskapet dyktige ansatte i bl.a. Marianne Albrigtsen og Marit Helskog. Albrigtsen har over 25 års erfaring innenfor regnskap, lønn, fakturering og årsoppgjør. I tillegg har hun erfaring fra kvalitetssikring av systemer og interne rutiner. Hos Presis Regnskap Bodø AS har hun ansvar for kvalitetssikring av våre interne rutiner og programvare. Helskog har over 15 års erfaring innenfor bl.a. regnskap, lønn, fakturering og personalledelse.

Gründere, daglige ledere, styreledere og økonomiansvarlige i SMB markedet opplever alle utfordringer og kan føle seg alene i situasjonen. I en samtale sammen med oss, der man gjennomgår status, vil vi etterpå fokusere på løsninger som vi erfaringsmessig vet har fungert i andre selskaper og som er praktisk gjennomførbare. Gjennom daglig kontakt med næringslivet i hele landet, er bedriftsrådgivning en naturlig del av tjenestetilbudet.

Presis Regnskap Bodø AS benytter hovedsakelig Uni Micro økonomisystem, kåret til Norges beste økonomisystem av PC World Norge for sjette året på rad. Uni Micro har også opprettet en egen avdeling i Bodø. Vår IT drift er sentralisert i en ASP løsning (nettsky) fra vår leverandør AD Gruppen. Våre kunder kan benytte deler av økonomisystemet (tilbud, ordre, faktura, dokument, ledelsesinfo, regnskap, fakturagodkjenning) via Uni 24 web-tilgang. Online økonomitjenester gjør deling av arbeidsoppgaver mellom bedrift og regnskapsfører enklere og mer praktisk gjennomførbart.

© 2018 Presis Regnskap - Levert av ndw.no

Back to top